VASTAAN­OTTO­PALVELUT

VASTAAN­OTTO­PALVELUT

Sairaanhoidossa toimintatapamme on innovatiivinen ja poikkeaa perinteisestä työterveyshuollosta. Meillä hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa lääkäri etäjärjestelmämme kautta.

Niissä tilanteissa missä etävastaanotto ei ole riittävä ohjataan asiakas konkreettiselle vastaanotolle suoraan etävastaanoton kautta.

Erillistä ajanvarausjärjestelmää vastaanottopalveluihin ei edes ole käytössä, vaan etävastaanotto toimii samalla myös ajanvarausalustana.

Työterveyshuolto vastaanottopalvelut

Kun vastaanoton tarpeellisuuden on arvioinut lääkäri, ohjautuu työntekijä vastaanotolle suoraan oikealle asiantuntijalle ja oikean pituiselle ajalle. Mikäli tarvitaan diagnostisia tutkimuksia, niin ne pystytään usein ohjelmoimaan jo etukäteen ja kaikki tarvittava informaatio on lääkärin käytössä heti ensikäynnillä. Toimintatavan ansiosta säästyy aikaa niin terveydenhuollon ammattilaisilta kuin asiakkailtakin.