TYÖKYKY­JOHTA­MI­NEN

TYÖKYKY­JOH­TA­MI­NEN

Yrityksen tärkein työkalu ja voimavara on hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö. Ihmisen työkykyyn vaikuttavat monet asiat. Sairaus ei automaattisesti tarkoita työkyvyttömyyttä, kuten ei myöskään terveys työkykyisyyttä. Nykyaikaisessa johtamisessa tärkeäksi osaksi onkin muodostunut työkykyjohtamisen osaaminen. Työkykyjohtaminen kiteytettynä tarkoittaa oikeanlaisia ja oikea-aikaisesti toteutettuja toimenpiteitä, joilla työkyä ylläpidetään, parannetaan ja nostetaan takaisin riittävälle tasolle. Me voimme auttaa teitä ymmärtämään työkykyjohtamisen eri ulottuvuudet. Toimimme luotettavana kumppanina, kun mietitte yrityksen strategiaa, johon kuuluu tärkeänä osana henkilöstön työkykyriskien hallitseminen varhaisen tuen näkökulmasta mm. sairauspoissaolomäärien pienentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen.

Työterveyshuollon palvelujenne tuottajana teemme kanssanne saumatonta yhteistyötä, jotta kohdennatte yrityksenne voimavaroja oikeisiin asioihin ja saatte parempia tuloksia. Ja mikä tärkeintä, oikeiden toimenpiteiden ansioista yrityksenne henkilöstön kokonaiskustannukset ovat paremmin hallinnassa.