AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA OSATYÖKYKYISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN UUDELLEENSIJOITUS

Työkyvyn menettämisen uhatessa on tärkeää tarttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Teemme tehokkaasti kliinisen arvion ongelmasta ja suhteutamme sen työntekijän tekemään työhön. Tämän jälkeen annamme suositukset työpaikalla sisäisesti tehtävistä toimenpiteistä ja ohjaamme työntekijän oikealle jatkohoitopolulle.

Kun ammatillisen kuntoutuksen prosessit käynnistetään, niin tarvitaan usein moniammatillista osaamista tilanteen ratkaisemiseksi. On aina työntekijän etu, että ammatillisen kuntoutuksen prosessein saadaan työura jatkumaan ennenaikaisen eläköitymisen sijaan. Kun työkykyongelman ilmetessä tarvitaan työelämän asiantuntijaa, niin työskentelemme Katja Noponen Oy:n asiantuntijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Katja Noponen Oy on valtakunnallinen valmennus- ja kuntoutusalan yritys, jonka palveluksessa on yli 50 alan asiantuntijaa noin 30 paikkakunnalla. Työhönkuntoutumiseen, työhönpaluuseen ja työllistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat heidän ydinosaamista. Heidän organisaatiosta saavat palvelua sekä työnhakijat että työnantajat. 80 % Katja Noponen Oy:n valmennusasiakkaista palaa takaisin työelämään, joko suoraan tai uudelleenkoulutuksen kautta.